Yhdessä olemme enemmän – myötätuntotaidot huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä 

 

Koulutuksessa perehdytään huoltajien kanssa tehtävään myötätuntolähtöiseen vuorovaikutukseen. Vasuperusteisesti yhteistyön aktiivisuus ja aloitteellisuus kumpuaa varhaiskasvatuksen henkilöstöltä. Jokainen lapsi ansaitsee ja tarvitsee ympärilleen aikuisia, joiden keskinäinen vuorovaikutus on myönteistä sekä lapsen tarpeita ja heidän kiinnostuksenkohteitaan yhdessä huomioivaa. Tämän yhteistyön varmistamiseksi tarvitaan konkreettisia ja myönteisiä keinoja, joihin tässä koulutuksessa pääsemme syventymään. Koulutuksessa etsimme erityisesti sitä, miten rakennamme kohtaamisen siltaa, jossa tasavertaisuus ja arvostus pääsee kukoistamaan. Tutkimme yhdessä myös sitä, miten voimme edesauttaa lasten huoltajien mahdollisuutta osallistua kasvatustyön toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

 

Päiväkotielämä laajentaa lapsen kokemuskenttää, tuoden useimmiten hänelle ensimmäisen kokemuksen kodin ulkopuolisesta yhteiskunnallisesta toimintakulttuurista. Lapsen huoltajat liittyvät välillisesti osaksi päiväkotikulttuuria, jääden helposti emotionaalisesti tämän kulttuurin reunamille. Lapsen turvallisuuden tunteen vahvistumiseen päiväkodissa vaikuttaa merkittävästi heidän huoltajien kokemukset päiväkodista ja mahdollisuudesta kokea olevansa osa toimintakulttuuria. Myönteisellä vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys siinä, että luottamuksen ilmapiiri mahdollistuu. Kun toimintakulttuurissa vallitsee myötätuntoinen, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, on sen tunnelmassa helpompi kohdata niin arkisia ovenrakohetkiä, kuin haastavampia asioita. Arkisessa kohtaamisessa risteilee monet tarpeet. Myötätuntokulttuuri on näiden kaikkien tarpeiden yhteinen synteesi, jossa me-käsite saa laajentua päiväkodin ja kodin kokonaisuudeksi, sisältäen kaikki siihen kuuluvat yksilöt. 

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen