Työyhteisöt

Osallistuvasta ymmärryksestä sydämen tekoihin

Myötätuntoinen työyhteisö

 

Toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön avaimet löytyvät itsetuntemuksesta ja vuorovaikutustaidoista. Tällaisessa työyhteisössä jokaisella sen jäsenellä on emotionaalisesti turvallista olla ja työ tuottaa iloa, onnistumista ja siihen on luonteva sitoutua.

Uusiempien tulevaisuuden tutkimusten valossa näemme, että työnkuva on muuttumassa kaikilla aloilla enemmän ja enemmän psykologiseksi osaamiseksi. Varhaiskasvatus-, opetus- ja hoiva-aloilla ensisijaisena instrumenttina ovat ihmiset itse. Tämän instrumentin on hyvä soida mahdollisimman puhtaasti, jotta toisten myötätuntoinen kohtaaminen ja lämmin vuorovaikutus mahdollistuu. Myötätunto- ja vuorovaikutustaidot ovatkin keskeinen peruskivi, jolle laadukas työ ja työntekijöiden hyvinvointi rakentuu. Usein näitä taitoja tulee tietoisesti harjoitella.

 

”Jokaisen työyhteisön jäsenen itsetuntemus on perusta yhteydelle.”

 

Työn ihmiskeskeisyys tuo vääjäämättä kaikki ihmisyyden eri puolet esille. Työ tuntuu ja koskettaa. Kun itsetuntemuksen matkalle lähdetään koko työyhteisön voimin ja ihmisyyden varjopuolia uskalletaan valaista yhdessä, oppii jokainen valjastamaan pikkuhiljaa esille parhaimman version itsestään.

Työyhteisö voi kaivata myös käytännönläheistä tai pedagogista konsultaatiota sekä arjen struktuurien uudelleen luomista. Yhteisen toimintakulttuurin kirkastamiseen ja uusien käytäntöjen luomiseen tarvitaan usein ulkopuolista näkökulmaa ja jäsentelyapua. Tavoitteena on, että jokainen yhteisön jäsen voi aidosti ja innostuneesti sitoutua yhteisön kaikkiin tapoihin ja ymmärtää myös niiden merkityksen.

Tarjoamme työyhteisöille erilaisia koulutuksia, työpajoja ja työhyvinvointipäiviä, joiden keskeisinä menetelminä on tietoisuus- ja tunnetaidot. Myötätuntoinen ja avoin tarkastelu yhteisössä tuo kaikkien inhimillisyyden esille. Toimintakulttuuriin muodostuu inhimilliseen ja tunnetaitoiseen suuntaan, jossa mielipiteet ja mielipahat eivät hallitse ilmapiiriä, vaan niiden kautta opitaan tarkastelemaan kokonaisuutta monesta eri näkökulmasta.

 

Tutustu koulutustarjontaamme tästä

Valitse koulutustarjonnastamme sinun työyhteisöäsi parhaiten palvelevan koulutus sisällön. Koulutuspäivän sisältö tai lyhyempi luento, voidaan aina myös suunnitella asiakkaan toiveista käsin. Ole rohkeasti yhteydessä, jos toivot räätälöityä ohjelmaa ja sisältöä koulutuspäivään – autamme mielellämme sellaisen luomisessa. Työhyvinvointipäivät suunnitellaan aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi.