Rekisteri- ja tietoturvaseloste

 

Maljana Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 6.2.2022. Viimeisin muutos 6.2.2022.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Maljana Oy
Iina Heikkinen
Haakoninlahdenkatu 3 C 56
00590 Helisinki

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Iina Heikkinen
iina.heikkinen@gmail.com
p. 040 417 2880

3. REKISTERIN NIMI

Maljana Oy:n asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja kerätään seuraavia tarkoituksia varten

-Asiakastiedottaminen

-Ilmoittautumistietojen käsittely

-Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

-Palveluiden ja kurssien ilmoittautumiset, perumiset, siirrot ja muu ilmoittautumiseen liittyvä toiminta

-Kävijätietojen seuranta ja analysointi

-Palvelujen ja tuotteiden tilaustiedot

-Laskuttaminen, maksujen valvonta, maksuajan hallinta ja perintä

-Yhteystietojen muutoksien kirjaaminen

-Maljana Oy:n palveluiden ja tuotteiden markkinointi

-Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen

5. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

-Henkilön/yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

-Palvelun tilaustiedot: ostetun palvelun tiedot, hintatiedot, palvelun käyttötiedot, laskutustiedot, maksusuoritustiedot, maksutapatiedot, maksuaikatiedot, peruutustiedot, palautustiedot

-Palvelun käyttötiedot: kurssien osallistumistiedot

-Asiakaspalautetiedot: mielipidekyselyt ja kommentit ostetuista palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot

-Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista, jos tietojen säilyttäminen ei ole rekisterissä tarpeen. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Rekisteröityneen tiedot voidaan poistaa rekisteröityneen pyynnöstä tai asiakassuhteen päätyttyä.

Tietojen poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla iina.heikkinen@gmail.com

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse iina.heikkinen@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

-Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot

-Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot

-Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin