Vahvuuksien valloittava voima – inhimillisyys yksilön ja yhteisön voimavarana

 

Tämä koulutus avaa ovia vahvuuksien ja mahdollisuuksien maailmaan. Useimmissa työyhteisöissä on piileviä voimavaroja ja piiloon jäävää potentiaalia. Koulutuksessa tutkimme mitä minä en ole itsessäni vielä sallinut tulla näkyväksi tai mitä minä vielä harjoittelen. Tutkimme sitä, miten luoda sellainen myötätuntoinen ympäristö, jossa on tilaa uskaltaa ja jopa ylittää omia käsityksiä itsestämme. Tutkimme myös mahdollisia työyhteisön rakenteita, joissa vahvuudet ja osaamiset eivät vielä pääse kukoistamaan myönteisellä tavalla. Usein nämä tekijät ilmenevät kilpailuna, kateutena ja omien taitojen pienentämisenä tai suurentamisena. Koulutus tarjoaakin konkreettisia työkaluja myötätuntoisen ilmapiirin luomiselle, joka mahdollistaa avoimen ja uteliaan reflektion, toimien yhteisöllisen kasvun alustana. 

 

Kokonaisvaltaisuuden klassinen ilmaisu, että yhdessä olemme enemmän kuin osien summa, pätee hyvin yhteisöihin. Tämä ajatus toteutuu ainoastaan, silloin kun jokaisen osan täysi potentiaali pääsee yhteisön käyttöön. Jotta voimavarat pääsevät näkyviksi, tulee meidän rohjeta myös kohdata, onko jotain tämän käyttövoiman edessä. Usein tämä onkin se vaihe prosessista, jonka yli mielellämme hyppäämme. Koulutus tarjoaakin lempeää ja konkreettista tarkastelupintaa niin esteiden, kuin mahdollisuuksiin tunnistamiseen. Koulutuksessa myös mallinnetaan avoimen, reflektoivan ja arvioivan vuorovaikutuksen menetelmiä, peilaten niitä yhteisiin tavoitteisiin. Kaikki tämä yhdessä edesauttaa yhteisöllistä sosiaalisuutta, vahvistaen me-henkeä ja ratkaisukeskeistä työotetta. 

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen