Työyhteisökoulutus

 

Tarjoamme kokemuksellista ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa myötätuntotaitokoulutusta, jonka monipuoliseen tarjontaan pääset tutustumaan tämän esitteen kautta. 

 

Myötätuntotaidot kuuluvat olennaisesti elämäntaitopakkiin. Ne ovat taitoja, joita kannattaa vaalia varhaislapsuudesta asti sekä joiden äärelle on useimmiten tarve palata elämän varrella. Nämä taidot pyytävät jatkuvaa huomiotamme, jotta niiden myönteinen käyttövoima on parhaassa mahdollisessa käytössä.

 

Myötätuntotaitojen varaan rakentuu kaikki inhimillinen kohtaaminen ja omasta sekä toisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa myönteisen vuorovaikutuksen merkitystä, kaiken oppimisen lähtökohtana. Lapsen toimijuuden ja osallisuuden katsotaan rakentuvan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Myötätunto onkin avain avoimeen ja arvostavaan vuorovaikutukseen niin lasten keskinäisissä suhteissa, kuin henkilökunnan välisessä rakentavassa vuorovaikutuksessa ja huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

 

Myötätuntoisen ilmapiirin ja toimintakulttuurin tiedetään edistävän demokraattista yhteisöllisyyttä, ehkäisen kiusaamista ja syrjintää, vahvistavan aikuisen ja lapsen kiintymyssuhteen syventymistä, edistävän lapsen oppimista, toimijuutta ja osallisuutta sekä lasten omia myötätuntotekoja toisia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. 

 

Myötätuntokulttuuri ja myönteinen vuorovaikutus on laaja kokonaisuus, joka on tarkoituksenmukaista pilkkoa toisiaan palveleviin osa-alueisiin. Valitse koulutustarjonnastamme se, joka kutsuu sinua tai työyhteisöänne avaamaan polkua selkeämmäksi kulkea, kohti kokonaisuutta palvelevaa myötätuntokulttuuria. Tarjoamme seuraavia koulutuksia varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstölle. Koulutustarjonta on räätälöitävissä myös muille sote- ja palvelualoille. 

 

Teemalliset koulutuspäivät voidaan toteuttaa, joko kolmen tai seitsemän tunnin mittaisena. Koulutuspäivän pituudesta riippumatta, sisältää se aina laajan teoriaosuuden ja konkreettisia, toimintaan sovellettavia menetelmiä ja työkaluja. Kokopäivä koulutus mahdollistaa osallistujien vertaisoppimisen ja laajemman kattauksen arjensovelluksiin. Kolmen tunnin koulutukset voidaan järjestää myös etänä, kun taas kokopäivän koulutukset suosittelemme toteutettavaksi lähiopetusmuotoisena.