Kiireen kukistajat – myönteinen arjen- ja stressinhallinta

 

Tässä koulutuksessa kiire ja stressi ei ole läsnä. Yhdessä luomme lempeää tilaa tarkastella niitä aineksia, joista kiire syntyy ja vastaavasti millainen toimintakulttuuri edesauttaa stressittömän ilmapiirin mahdollistumista. Koulutuksessa tutustumme stressiin niin fysiologisena ilmiönä, kuin siihen miten voimme ehkäistä sen syntymistä ja vastaavasti löytää reittejä pois kuormituksen tilasta. Koulutuksen sisältö tarjoaa paljon konkreettisia keinoja löytää arkeen hengittävyyttä, lisätä omaa resilienssiä ja yhteisiä arjen hallintaa kannattelevia työtapoja. 

 

Tehokkuus ja aktiivisuus ovat tämän ajan vallitsevia ilmiöitä, joihin usein pyrimme monin tavoin sekä joita kohden myös koemme ulkoisten tekijöiden meitä ohjaavan. Seuraukset näistä päämääristä ovat usein kiire, ylisuorittaminen tai alivirittyminen sekä stressi. Työ ihmisten äärellä pyytää meiltä kiireetöntä läsnäoloa ja kohtaamista. Tämä tuntuu usein mahdottomalta, kun velvollisuudet ja toimet kutsuvat toisaalle. Kiireettömyys on ennen kaikkea mielentila, mutta se on myös ulkoisia olosuhteita, jotka edesauttavat tämän tilan syntymistä. Työyhteisössä meidän tuleekin erityisesti tarkastella yhteisesti minkälaiset rakenteet ja menetelmät edesauttavat kiireettömän arjen syntymistä. Yhtä lailla meidän on hyvä tiedostaa hyvinkin henkilökohtaiset stressiä ja kiirettä aiheuttavat tekijät itsessämme, etsien niihin juuri meille sopivia stressinhallinta keinoja. Tässä koulutuksessa saat avaimia kiireettömän, myönteisen arjen syntyjuurille ja omiin sekä työyhteisösi mahdollisuuksiin tällaisen arjen luomisessa.

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen