Sanoista tekoihin – myötätuntoinen työyhteisö ja toimintakulttuuri 

 

Koulutuksen tavoitteena on saada myötätuntokulttuurin narunpäästä kiinni tai syventää jo hyvällä mallilla olevaa toimintatapaa. Tässä koulutuksessa pysähdymme yhdessä tutkimaan millainen arvoperusta ja keskeiset menetelmät luovat edellytykset myötätuntokulttuurille. Tarkastelemme miten koko työyhteisö voi sitoutua yhteneviin toimintatapoihin ja sitä, miten myös lapset sekä huoltajat ovat osaltaan luomassa myötätuntoista toimintakulttuuria. Koulutuksessa saat konkreettisia vinkkejä ja menetelmiä, joita pääset heti soveltamaan omaan varhaiskasvatus- tai opetusarkeen. 

 

Myötätuntokulttuuri on käsite, joka pitää sisällään konkreettisia toimia ja menetelmiä, joita yhteisö synnyttää ja ylläpitää. Se on myönteisyyden laajeneva kehä, joka lisää arkeen voimavarakeskeisyyttä, lisää merkityksellisyyden tunnetta ja edesauttaa onnellisuuden tunteen vahvistumista. Kun myötätunto ja myönteisyys on vallitseva kasvu- ja työympäristö, voimme luottaa, että oppimiselle, yhdessäololle ja työssäjaksamiselle on optimaaliset edellytykset. Jokaisessa yhteisössä vallitsee aina jonkinlainen toimintakulttuuri, joka koostuu monesta osa-alueesta. Suurimmasta osasta emme ole tietoisia. Myötätuntoinen työote ja toimintakulttuuri ei tapahdu sattumalta, sen sijaan se on tietoisen työskentelyn tulos, jolle tämä koulutus tarjoaa konkreettisia eväitä, joita on helppo soveltaa arkeen.

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen