Saa tuntua – työntekijän tietoisuus- ja tunnetaidot 

 

Tämä koulutus tarjoaa tarkastelupintaa ja ymmärrystä siitä, miksi toisen ihmisen ja tilanteiden äärellä oleminen tuntuu. Se antaa vastauksia, miksi minussa liikahtaa jotain, kun ympäristössä tapahtuu. Koulutuksessa syvennymme lapsen lähellä olevan aikuisen omien tunnetaitojen vahvistamisen vaikutuksiin myönteisen vuorovaikutuksen kentässä. Pohdimme miten voimme tuoda kohtaamisen kenttään myönteisyyttä, silloinkin kun kannamme mukanamme vaikeitakin tunteita. Koulutuksessa etsimme keinoja tunnetietoisuuden maailmaan ja tarvelähtöiseen, avoimeen kommunikaatioon. Tutustumme itsetietoisuuden kehittämismahdollisuuksiin myönteisen vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen polveilevassa maastossa. Yhdessä löydämme vahvistusta sille, että aikuisen omat tietoisuus- ja tunnetaidot ovat alusta myötätuntoiseen kohtaamiseen – vahvistaen ymmärrystä siitä, että kohtaamisen matka alkaa minusta. 

 

Kasvatus-, hoito- ja opetusalalla vallitsee usein tiedostamaton ihannekuva aikuisesta, joka on rauhallinen, empaattinen, lämmin, kärsivällinen ja ymmärtäväinen. Nämä kaikki ovat toki ominaisuuksia, joiden suuntaan on hyvä kurottautua. Mutta matka sinne ei tapahdu ilman, että olemme tietoisia omista inhimillisistä tunteita ja tarpeistamme. Viime vuosina on vahvistunut ymmärrys tunnetaitojen merkityksestä osana kasvatus- ja opetustyötä. Lapsille suunnattua tunnetaitoihin liittyviä menetelmiä on runsaasti tarjolla. Näiden arvo on suuri ja se viestii siitä, että nyt on herännyt ymmärrys ihmisyyden kokonaisvaltaisuuden tunnistamisesta myös tuntevana olentona. Vaan miten olemmekin niin vähän pysähtyneet miettimään aikuisten omia tunnetaitoja? Meidän ei tule ohittaa sitä tosia-asiaa, että lasten kanssa ollessamme meissä herää monenlaisia tunteita. Jotta voimme säilyttää pyrkimyksemme lapsen myötätuntoiselle kohtaamiselle, tulee meidän omata riittävät taidot tunnistaa mitä tämä kohtaaminen meissä itsessämme herättää ja miten toimia heränneiden tunteiden kodalla. Vain tutustuessamme itseemme kokonaisvaltaisesti, voimme matkata toisen ihmisen äärelle, tunnistaen hänen ainutlaatuisuutensa. Tätä kaunista matkaa tutkimme tässä koulutuksessa, voimaantuen itsetuntemuksemme lisääntymisen äärellä. 

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen