Myötätuntoisia kohtaamisia prosessikoulutus

 

Hyvinvointi- ja vuorovaikutuskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

 

Myötätuntoisia kohtaamisia – on koko päiväkodin henkilökunnalle suunnattu prosessikoulutus,
jossa laaja-alaisten menetelmien kautta pyritään tarjoamaan eväitä, joilla kulkea sanoista vakiintuviin myötätuntoisiin toimintatapoihin.

Koulutuksen tavoitteena on oppia mistä aineksista päiväkodin myötätuntokulttuuri rakentuu ja
miten sen kautta edistetään niin aikuisten, kuin lasten hyvinvointia. Myötätuntokulttuuri muodostuu koko päiväkotiyhteisön vakiintuneista tavoista kohdata ja välittää toisista ja itsestä myötätuntoisesti. Koulutus tarjoaa teoreettisen pohjan lisäksi runsaasti konkreettisia työkaluja myötätuntoiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, sensitiiviseen havainnointiin, yhteisten työtapojen vahvistamiseen ja niihin sitoutumiseen. Nämä kaikki yhdessä lisäävät pedagogista
vuorovaikutusta, lasten osallisuuden edistämistä ja henkilökunnan hyvinvoinnin
lisääntymistä.

Tutkimukset osoittavat, että yhteisön myötätuntokulttuuri, jossa tietoisuustaidot ovat keskiössä,
Lisää merkityksellisyyden tunnetta, vähentää stressiä, lisää keskittymiskykyä, vahvistaa
tunnesäätelyä ja lisää onnellisuutta. Esimerkiksi suomalaisessa Terve Oppiva Mieli (TOM)
tutkimus- ja koulutushankkeessa opettajat raportoivat itsemyötätuntonsa ja stressin sietokyvyn
kasvaneen ja ikävien tunteiden hyväksymisen kehittyneen sekä lisäksi he kokivat vuorovaikutuksen oppilaisiin parantuneen.

Kasvattajan oma hyvinvointi ja merkityksellisyyden kokemus toimii siltana laadukkaaseen
pedagogiikkaan. Näin ollen koulutus tukee samanaikaisesti niin henkilökunnan
työssäjaksamista ja siihen sitoutumista, kuin varhaiskasvatussuunnitelman laadukkaaseen
vuorovaikutukseen perustuvia pedagogisia tavoitteita. Myötätuntokulttuurin voidaan katsoa olevan koko varhaiskasvatusyhteisön merkittävä voimavara.

Prosessikoulutuksen tavoitteena on saattaa henkilökunta tietoisesti pysähtymään itsensä ja yhteisön äärelle sekä siitä käsin avoimesti, ratkaisukeskeisesti ja sitoutuneesti vahvistamaan yhtenevän myötätuntokulttuurin kehittymistä. Koulutus rakentuu niin lähiopetuksesta, tiimin käyttöön suunnatuista opetustallenteista sekä välitehtävistä.

 

Koulutuspäivien sisältö

 • myötätuntokulttuuri henkilökunnan hyvinvoinnin ja varhaiskasvatuksen
  pedagogisena lähtökohtana
 • vuorovaikutus- ja läsnäolotaidot sekä kasvattajan tunnetaidot
 • pedagoginen sensitiivisyys ja mentalisaatio
 • ennakoivat käytännöt muuttuvien tilanteiden perustana
 • henkilökunnan eettisen stressin ehkäisy ja käsittely
 • dialoginen tiimityöskentely

 

Koulutus tarjoaa

 • vankan ymmärryksen myötätunnon teoreettisista perusteista
 • menetelmiä itsereflektioon, lisäten itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa
 • kykyä kohdata haasteita ja vaikeita tilanteita joustavammin ja ratkaisukeskeisesti
 • konkreettisia läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoharjoituksia
 • menetelmiä yhtenäisen vuorovaikutusta tukevan toimintakulttuurin luomiseen, edistämiseen
  ja ylläpitämiseen
 • työkaluja yhtenevän myötätuntokulttuurin luomiseen ja vuorovaikutusperusteisen
  pedagogiikan kannatteluun

 

Koulutukseen sisältyvä materiaali

 • Myötätuntoisia kohtaamisia – varhaiskasvatuksen vuorovaikutus- ja läsnäoloharjoitusten
  käsikirja
 • Myötätuntoisia kohtaamisia – vuorovaikutuksen laadunarviointityökalu työyhteisön
  käyttöön (linkittyy Karviin)
 • Ohjeistus dialogiseen tiimityöskentelyyn

 

Hinta 3200,- (+alv24%), enintään 25 osallistujaa (lisähenkilöt, tiedustele hintaa).
2 x 3 tunnin lähikoulutusta sekä 3 opetustallennetta (kesto n. 40 min) sekä välitehtävät tai
2 x kokopäivän lähikoulutusta ja 1 opetustallenne sekä välitehtävät. Hinta pitää sisällään
kouluttajien matkakulut Uudenmaan alueella.

Koulutuspäivien ajankohdat sovitaan tilaajan kanssa noin 4–6 kuukauden ajanjaksolle.
Lisäksi koulutukseen voidaan sisällyttää esihenkilöiden mentorointi (lisähinta).
Koulutuksen sisällöstä vastaavat varhaiskasvattajat, tietoisuusja tunnetaito-ohjaajat ja voimavara valmentajat

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen