Majakan valona – valmentava johtajuus myötätuntokulttuurin perustana

 

Tämä koulutus on suunnattu esihenkilöille ja tiimivastaaville. Jokainen yhteisö ansaitsee myötätuntotaitoisen majakanvartijan, hänet, joka näkee suunnan kirkkaana ja luotsaa silloinkin, kun sumu valtaa maiseman. Tässä koulutuksessa tutkimme miten johtaja voi valmentavin menetelmin kutsua esiin työyhteisön voimavaroja yhteistä suuntaa palvelevaksi. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja siihen, miten ohjata reflektoivaa vuorovaikutusta ja pedagogista keskustelua sekä toiminnan arvioinnin ohjaamista myötätuntoisessa viitekehyksessä. Tutkimme myös, miten itsemyötätunto toimii johtajan omana voimavarapankkina. 

 

Myötätuntokulttuuri syntyy monista pienistä ja merkittävistä toimintatavoista. Se on arvojen ja asenteiden johtamista arkeen, käytännön toimiksi ja tavoiksi. Tätä tapahtumaa on hyvä ohjata tapahtuvaksi – tätä kutsumme johtamiseksi. Myötätuntoinen ja valmentava johtaminen ei tapahdu ylhäältä päin ohjaamisena, vaan tasa-arvoisesta ihmisyyden kohdasta. Valmentava johtaja pyrkii tunnistamaan jokaisen potentiaalin, edesauttaen sen kohottamista yksilön ja yhteisön voimavaraksi. Myötätuntoinen johtaminen lisää jokaisen yksilön oma-aloitteisuutta, sitoutumista ja vastuunkantamista kokonaiskuvasta. Myötätuntoinen johtaja tunnistaa jokaisen ihmisen tarpeen tulla kohdatuksi ja halun kehittyä, kasvaa ja oppia. Myönteinen tunneilmapiiri, työssä jaksaminen sekä psykologisen ja sosiaalisen pääoman lisääntyminen on monen tekijän summa, joita saat tutkia tässä koulutuksessa ja joihin tarjoamme konkreettisia työkaluja.

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen