Kuinka kiukku kesytetään – lapsen haastavien tunteiden ja tilanteiden kohtaaminen

 

Tässä koulutuksessa kiukku saa olla läsnä. Sen äärelle pysähdytään tunnetta tutkien, tarkastellen ja ymmärtäen. Kiukku ja aggressio ovat tärkeitä perustunteita, jotka auttavat lasta asettamaan rajoja ja puolustamaan itselleen tärkeitä asioita. Kiukun alla on usein piilossa muita tunteita, kuten pelkoa ja surua sekä monia tarpeita. Kiukun kohtaaminen on yksi arjen haastavimpia tilanteita. Nykyään tiedämme, että kiukkua ei kannata yrittää komentaa pois. Vaan mikä sitten on se viisas ja yhteyttä rakentava keino? Koulutuksessa etsimme keinoja, miten voit tukea lapsen tunnesäätelyn kehittymistä ja miten voit itse toimia kanssasäätelijänä. Pohdimme myös koko lapsiryhmää edesauttavia keinoja, jotka tarjoavat yleistä tukea tunnesäätelyä edistävään varhaiskasvatustoimintaan. 

 

Meidän on helppo luoda mielikuva mukavasta elämästä, jossa ei ole lainkaan vaikeaksi määrittelemiämme tunteita. Kiukku ja viha harvoin kuuluvat onnellisen elämän laatutekijöihin. Paradoksaalisesti juuri nämä tunteet ohjaavat meitä kohti mielihyvää. Niiden avulla tunnistamme mikä ei ole meille sopivaa, mistä emme pidä ja mitä kohti haluamme kurottautua. Varhaislapsuudessa koemme hyvin herkästi mielipahaa ja epämukavuutta. Silloin alkaa kiukuttaa. Lapsi ei useinkaan kykene itse saavuttamaan hyvää oloa; perustarpeiden täyttymistä tai tunteiden säätelyä harmin koittaessa. Tähän kaikkeen hän tarvitsee aikuisen kanssasäätelyä ja konkreettista tukea. Tämän koulutuksen punainen lanka on, että kaikkia tunteita tarvitaan ja yhteisen harjoittelun kautta ne voidaan valjastaa kasvua ja kehitystä palvelevaksi käyttövoimaksi.

 

Tilaa oma kurssi!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

myotatuntoisiakohtaamisia@gmail.com

040-5371882 Susanna Suutarla / 040-4172880 Iina Heikkinen